Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent dat het weer tijd is voor de recruitmenttrends volgens Geert-Jan Waasdorp! Wij geven je een samenvatting van zijn visie op de eerste vijf recruitmenttrends voor 2019.

2018 was het jaar van de recruitmentintermediair: met bijna 13.000 intermediairs waren er meer dan ooit tevoren. En dat terwijl het aantal werkelozen in ons land nog nooit zo láág was. Genoeg uitdagingen dus, volgens Waasdorp. En dus doe je er volgens hem goed je te verdiepen in de volgende trends binnen recruitment.

Trend 1: De daling in werkloosheid stopt, de schaarste niet

Volgens het CBS zijn er nu, januari 2019, 329.000 personen werkloos, en dat aantal blijft dalen. Toch verwacht Waasdorp dat de dalende trend over niet al te lange tijd stopt, zo rond de 295.000 werklozen. Daarna zal de werkloosheid stabiliseren en misschien zelfs weer een beetje toenemen. Hiermee blijft de grote schaarste van werknemers voorlopig aan. De arbeidsmarkt is momenteel zelfs zo goed dat veel werklozen geen haast voelen om snel te zoeken (en overhaast beslissingen te maken). Een grote uitdaging dus voor bedrijven om goed personeel in beweging te krijgen!

Trend 2: Groei in aantal platforms

Flexibilisering van arbeid neemt een grote toevlucht, zoals onder andere te zien is in de flinke toename van het aantal ZZP’ers in ons land. Flexwerk wordt steeds makkelijker aangeboden. Nederland kent inmiddels dan ook zo’n 50 platforms om de flexmarkt te bedienen. Een belangrijke trend om in de gaten te houden, in het bijzonder voor de intermediairs onder ons.

Trend 3: Te weinig budgetten voor werving

De schaarste op de arbeidsmarkt neemt toe, maar de budgetten nemen voor werving van nieuwe personeel neemt juist af. Volgens Waagdorp besteden veel organisaties op één dag meer aan inhuur van flex dan hun totale recruitmentbudget voor één jaar. En dat is uiteraard een probleem, vooral in branches waar de nood helemaal hoog is, zoals de zorg, overheid, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Waasdorp vermoedt dat directies zich rot schikken als ze merken dat ze honderd keer meer uitgeven aan inhuur dan aan de werving van eigen nieuwe medewerkers. Nou Geert-Jan, niet alleen de directies schrikken zich rot van deze alarmbel. Wij ook.

Trend 4: Nieuwe doelgroepen worden aangeboord

Maasdorp stipt terecht aan dat er nog vele doelgroepen zijn die op dit moment niet of (te) weinig worden aangeboord door bedrijven en intermediairs. Denk aan vluchtelingen, asielzoekers en statushouders die de weg naar de arbeidsmarkt moeilijk weten te vinden en dus wel wat hulp kunnen gebruiken. Maar ook mensen die meer willen werken, buitenlandse werknemers en silver medalists – mensen die eerder werden afgewezen en nu misschien wél de juiste kandidaat zouden kunnen zijn – bieden volop kansen.

Trend 5: Predictive data als onderdeel van het proces

Vacatureteksten krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen – dat zien ook wij helaas nog te veel. En dat terwijl een goede vacaturetekst, die de juiste voordelen van de functie én de organisatie benoemt én een goede opsomming geeft van de arbeidsvoorwaarden, voor 3,5 keer zoveel sollicitanten kan zorgen! Een fijn stukje data, dat maar weer laat zien hoe waardevol recruitment-insights kunnen zijn. Zo schrijft ook Waasdorp dat arbeidsmarkt- en recruitmentdata steeds vaker stand-alone in dashboards terecht komen, maar ook steeds meer onderdeel zijn van het proces. Een van de belangrijkste trends, zo schreef onze eigen Michelle eerder al in haar blog over data in het recruitmentproces.

Dit artikel is een samenvatting van het artikel Wat zijn de 10 grootste trends die de arbeidsmarkt in 2019 staan te wachten? (1/2) van Geert-Jan Waasdorp. Lees het originele artikel op Werf-en.nl.