• Coördinerend begeleider GIA

  bij Moveoo

  • 16 - 36 uur
  • Venlo

  Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld, met ernstige gevolgen op korte, maar zeker ook op lange termijn.

  Wil jij bijdragen aan het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Ben jij degene die de laatste steunpaal vormt en het nieuwe team van Moveoo compleet én startklaar maakt voor het nieuwe jaar? Lees dan snel verder!
   

Functieomschrijving

Als coördinerend begeleider werk je binnen je eigen planning op de opvanglocatie en ambulant. Binnen Team GiA ben jij de coördinator van het hulpverleningstraject, en bewaak je de voortgang en onderlinge verbinding. Ook ten aanzien van betrokken externe organisaties.  Daarnaast bestaan je werkzaamheden onder andere uit:

 • Samen met de gezinsleden inventariseer je veiligheidsrisico’s die je vertaalt naar een integraal veiligheidsplan
 • Je onderzoekt welke onderliggende factoren en dynamieken aanwezig zijn op de verschillende leefgebieden. Daarin heb je oog voor de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de gezinsleden
 • Je biedt hulp en coaching bij het stoppen van geweld
 • Je verkent samen met de betrokkenen de mogelijkheden van het sociale netwerk om een bijdrage te leveren aan een toekomst zonder geweld en betrekt hen bij de hulpverlening

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar gedreven en daadkrachtige coördinerend begeleiders met de volgende eigenschappen en competenties:

 • Vanuit een oprechte en respectvolle basishouding maak jij écht contact met mensen
 • Je beschikt over een helicopterview en bent in staat de regierol te nemen
 • Je hebt kennis van betrokken zorg- en veiligheidsorganisaties in de aanpak van GIA, hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je bekend met relevante wet- en regelgeving en de domein overstijgende samenloop daarin
 • Je beschikt over een relevant netwerk  
 • Je bent van nature een inspirerende en activerende professional die mensen sterkt in het nemen van eigen regie. Daarbij focus je op krachten en mogelijkheden van mensen
 • Je biedt zelfstandig begeleiding en deelt kennis en expertise met collega’s
 • Je beschikt over analytisch vermogen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je bent proactief, vasthoudend en daadkrachtig. Je laat niet los totdat de veiligheid duurzaam hersteld is voor alle betrokkenen
 • Je geeft alle betrokkenen een stem, bent meervoudig inlevend en onpartijdig
Functie-eisen
 • Je bent minimaal in het bezit van een relevante afgeronde HBO opleiding
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het werken gezinssystemen met meervoudige problemen
 • Je bent SKJ geregistreerd
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een auto
 • Je bent flexibel in je werktijden en dagen, ook voor wat betreft telefonische bereikbaarheid
Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Tevens is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming en voeren we een actief referentiebeleid.
Organisatie- en afdelingomschrijving

De huidige samenleving vraagt een grote zelfredzaamheid van mensen. Dat is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer meerdere problemen zich tegelijkertijd voordoen, lukt het niet altijd om op eigen kracht het leven op de rit te houden. Voor die mensen biedt Moveoo hulp. In de vorm van begeleiding of tijdelijk onderdak. Als het kan, ondersteunen we mensen in hun eigen omgeving en als het nodig is bieden we een tijdelijke woonplek waar ruimte is voor herstel. Samen, stap voor stap, gaan we de levensuitdagingen aan. We moedigen mensen daarbij aan en dagen ze uit om op zoek te gaan naar eigen krachten, wensen en dromen. Zodat zij, zoveel als mogelijk zelf de zelf regie kunnen terugnemen en vasthouden.

Met een team van ruim 200 bevlogen en betrokken professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en stagiaires zetten wij ons 365 dagen per jaar, 24 uur per dag in voor ruim 1200 unieke cliënten per jaar. In Noord- en Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek. De medewerkerstevredenheid zit ruim boven het gemiddelde in de branche (eNPS 23,6) waardoor Moveoo zich een World Class Workplace 2021 mag noemen. Cliënten waarderen de ondersteuning door Moveoo met een 8,6.

Op 1 januari 2022 start Moveoo met de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GiA). Het herstellen en verduurzamen van veiligheid in gezinnen staat te allen tijde voorop. Wij werken volgens de principes van de gefaseerde ketenzorg; multidisciplinair, intersectoraal en systeemgericht. Waar dat veilig kan, werken we outreachend in de directe omgeving van het gezin. In sommige situaties zijn de risico’s op ernstig geweld zo ernstig, dat tijdelijke opvang van slachtoffers en eventuele kinderen nodig is. In dat geval biedt Moveoo een veilige plek, een zelfstandige woonruimte achter een veilige voordeur.

Onze aanpak is gericht op alle betrokkenen, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Alle gezinsleden worden ondersteund bij het herstellen van een veilige leefsituatie. Dat alles doen we met een stevig team van professionals (gedragswetenschapper, coördinerend- en ondersteunend begeleiders en kind-hulpverleners), ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Altijd in nauwe samenwerking met zorg- en veiligheidspartners. Verbinding, vertrouwen en vakmanschap staan daarbij voorop!

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een professionele en dynamische werkomgeving. Het salaris is marktconform, passend bij jouw (specialistische) kennis en werkervaring. De CAO Sociaal Werk kent een loopbaan- en individueel keuzebudget om medewerkers fit, vitaal en vakbekwaam te houden. Moveoo investeert voortdurend in de kennis en competenties van medewerkers door middel van scholing, training en coaching.

Om vanaf 1 januari krachtig van start te gaan, wordt team GiA in gezamenlijkheid opgeleid. In een daarvoor specifiek samengesteld opleidingsprogramma wordt kennis opgedaan op het gebied van integrale, lokale en systemische (keten)aanpak bij geweld in afhankelijkheid. On the job wordt het team de eerste maanden bijgestaan door een specialistische trainer/intervisor.

Bedrijfscultuur

Moveoo werkt met de begeleidingsmethodieken Krachtwerk en Veerkracht. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat zijn ook de leidende principes van ons personeelsbeleid. Moveoo werkt met zelforganiserende teams waarin we initiatief en eigenaarschap aanmoedigen. We stellen de benodigde kaders en maken duidelijke afspraken waarbinnen de teams zelf de verantwoordelijkheid,  ruimte en middelen krijgen om hun werk te organiseren.

Meer informatie over deze vacature? Ik vertel je graag meer!
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.