• Kinderhulpverlener

  bij Moveoo

  • 24 - 36 uur
  • € 2.501,- / € 4.252,-
  • Venlo

  Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld. Kinderen kunnen daar direct of indirect mee te maken krijgen. De plek waar een kind zich veilig hoort te voelen, wordt onveilig, onzeker en onvoorspelbaar. Met ernstige gevolgen van dien op korte, maar zeker ook op lange termijn.

  Wil jij bijdragen aan het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Krijg jij er energie van om samen met Moveoo te bouwen aan een nieuw team dat zich kenmerkt door lef, verbinding, vertrouwen en vakmanschap? Lees dan snel verder!
Functieomschrijving
 • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding aan kinderen en vanuit kind-perspectief hun ouder(s) op basis van de Veerkracht methodiek en andere krachtgerichte methodieken
 • Je bent in staat het herstel van veiligheid voorop te zetten
 • Je geeft zelfstandig en planmatig inhoud aan complexe hulpverleningstrajecten
 • Je organiseert individuele en groepsgerichte activiteiten voor kinderen en jongeren in het kader van de hulpverlening
 • Je bent in staat om in diverse situaties acuut en adequaat te handelen
 • Je biedt kindgericht en in samenwerking met ketenpartners hulp aan de gezinssystemen
Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een gedreven en daadkrachtige kind-begeleider (24-36 uur) met de volgende eigenschappen en competenties:
 • Vanuit een oprechte en respectvolle basishouding maak jij écht contact met kinderen
 • Je werkt methodisch, met oog voor trauma en de impact daarvan op alle leden van het gezin, waaronder kinderen in het bijzonder
 • Je hebt kennis van betrokken (jeugd)zorg- en veiligheidsorganisaties in de aanpak van GiA, hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je bekend met relevante wet- en regelgeving
 • Je bent van nature een inspirerende en activerende professional die anderen helpt in het nemen van eigen regie. Daarbij focus je op krachten en mogelijkheden van mensen
 • Je bent in staat zonder oordeel en systeemgericht met kinderen en hun ouders aan de slag te gaan
 • Je biedt zelfstandig begeleiding en deelt kennis en expertise met collega’s
 • Je hebt analytisch vermogen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je bent proactief, vasthoudend en daadkrachtig. Je laat niet los totdat de veiligheid duurzaam hersteld is voor alle betrokkenen
Functie-eisen
 
 • Je bent minimaal in het bezit van een relevante afgeronde HBO opleiding
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het werken met gezinssystemen waarbij sprake is (geweest) van geweld in afhankelijkheid
 • Je bent SKJ geregistreerd
 • Je bent flexibel in je werktijden en -dagen, ook voor wat betreft telefonische bereikbaarheid
Organisatie- en afdelingomschrijving De huidige samenleving vraagt een grote zelfredzaamheid van mensen. Dat is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer meerdere problemen zich tegelijkertijd voordoen, lukt het niet altijd om op eigen kracht het leven op de rit te houden. Voor die mensen biedt Moveoo hulp. In de vorm van begeleiding of tijdelijk onderdak. Als het kan, ondersteunen we mensen in hun eigen omgeving en als het nodig is bieden we een tijdelijke woonplek waar ruimte is voor herstel. Samen, stap voor stap, gaan we de levensuitdagingen aan. We moedigen mensen daarbij aan en dagen ze uit om op zoek te gaan naar eigen krachten, wensen en dromen. Zodat zij, zoveel als mogelijk zelf de zelf regie kunnen terugnemen en vasthouden.

Met een team van ruim 200 bevlogen en betrokken professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en stagiaires zetten wij ons 365 dagen per jaar, 24 uur per dag in voor ruim 1200 unieke cliënten per jaar. In Noord- en Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek. De medewerkerstevredenheid zit ruim boven het gemiddelde in de branche (eNPS 23,6) waardoor Moveoo zich een World Class Workplace 2021 mag noemen. Cliënten waarderen de ondersteuning door Moveoo met een 8,6.

Op 1 januari 2022 start Moveoo met de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GiA). Het herstellen en verduurzamen van veiligheid in gezinnen staat te allen tijde voorop. Wij werken volgens de principes van de gefaseerde ketenzorg; multidisciplinair, intersectoraal en systeemgericht. Waar dat veilig kan, werken we outreachend in de directe omgeving van het gezin. In sommige situaties zijn de risico’s op ernstig geweld zo ernstig, dat tijdelijke opvang van slachtoffers en eventuele kinderen nodig is. In dat geval biedt Moveoo een veilige plek, een zelfstandige woonruimte achter een veilige voordeur.

Onze aanpak is gericht op alle betrokkenen, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Alle gezinsleden worden ondersteund bij het herstellen van een veilige leefsituatie. Dat alles doen we met een stevig team van professionals (gedragswetenschapper, coördinerend- en ondersteunend begeleiders en kind-hulpverleners), ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Altijd in nauwe samenwerking met zorg- en veiligheidspartners. Verbinding, vertrouwen en vakmanschap staan daarbij voorop!
Arbeidsvoorwaarden Wij bieden je een professionele en dynamische werkomgeving. Het salaris is marktconform, passend bij jouw (specialistische) kennis en werkervaring. De CAO Sociaal Werk kent een loopbaan- en individueel keuzebudget om medewerkers fit, vitaal en vakbekwaam te houden. Moveoo investeert voortdurend in de kennis en competenties van medewerkers door middel van scholing, training en coaching.

Om vanaf 1 januari krachtig van start te gaan, wordt team GiA in gezamenlijkheid opgeleid. In een daarvoor specifiek samengesteld opleidingsprogramma wordt kennis opgedaan op het gebied van integrale, lokale en systemische (keten)aanpak bij geweld in afhankelijkheid. On the job wordt het team de eerste maanden bijgestaan door een specialistische trainer/intervisor.
Bedrijfscultuur Moveoo werkt met de begeleidingsmethodieken Krachtwerk en Veerkracht. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat zijn ook de leidende principes van ons personeelsbeleid. Moveoo werkt met zelforganiserende teams waarin we initiatief en eigenaarschap aanmoedigen. We stellen de benodigde kaders en maken duidelijke afspraken waarbinnen de teams zelf de verantwoordelijkheid,  ruimte en middelen krijgen om hun werk te organiseren.
Meer informatie over deze vacature? Ik vertel je graag meer!
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.