• Participatieconsulent

  bij NLW Groep

  • 24 - 36 uur
  • € 2.702,- / € 3.968,-
  • Panningen

  Ontwikkelen, Meedoen, Participeren. 

Functieomschrijving

De participatieconsulent, die deel uit maakt van het team Mobiliteit en Talentontwikkeling, begeleidt medewerkers in het traject naar werk, vanaf de diagnose tot de werkplek. Je gaat met de medewerkers inventariseren om te bekijken wat er nodig is voor een diagnose en onderzoekt welke ontwikkelingen nodig zijn om de medewerker klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenspraak met een consulent mobiliteit en talentontwikkeling en leidinggevende van de medewerker. Je brengt bepaalde gebeurtenissen of instrumenten op tijd onder de aandacht en brengt anderen in positie om het uit te voeren. Je geeft hierbij advies en ondersteuning, maar zet ook andere expertises in zoals intake en diagnose, jobcoaching en arbeidsdeskundige expertise om te komen tot een match tussen de juiste medewerker en werk. Tevens kunnen andere voorkomende werkzaamheden binnen het team tot je takenpakket behoren. Dit naargelang de instroom van kandidaten.

Functie-eisen
 • Een HBO werk- en denkniveau.
 • Een regievoerder die de trajecten opstelt en stuurt op de uitvoering hiervan. Vanuit de regierol op afstand zorgdragend voor tijdige en planmatige uitvoering en opvolging van het trajectplan, waarbij veel met anderen afgestemd en opgevolgd wordt.
 • Balans tussen mensgericht en zakelijk communiceren: duidelijk, doelgericht en met oog voor de mens. Heldere afspraken maken en opvolgen. Luisteren, doorvragen en informatie vertalen naar andere belanghebbenden in het proces zoals opdrachtgevers, teamleiders en de afdeling Werktransformatie.
 • Commercieel: behartigen belangen klant en medewerker.
 • Resultaatgerichtheid en doelmatigheid: nakomen van afspraken, sturen op resultaat, bewaken van de voortgang en durven confronteren bij niet nakomen van afspraken.
 • Planmatig werken en overzicht houden: zelfstandig planningen op kunnen stellen voor eigen werkzaamheden en van de medewerkers, overzicht houden over lopende acties en het opvolgen daarvan. Balans houden tussen ad hoc werkzaamheden en lange termijn ontwikkeling van medewerkers, tussen zelf doen en delegeren.
 • Helder communiceren zowel verbaal als schriftelijk. Je gebruikt daarbij je inlevingsvermogen om in te kunnen schatten hoe je de concrete acties zo goed mogelijk kan communiceren naar medewerkers en opdrachtgevers om draagvlak te creëren.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Affiniteit hebben met het werken met doelgroepen uit de gesubsidieerde arbeidssector.
Organisatie- en afdelingomschrijving

NLW Groep is hét werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg West, dat staat voor waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking. Wij spannen ons in om iedereen optimaal en duurzaam te laten meedoen op de arbeidsmarkt en werken daarbij nauw samen met werkgevers en gemeenten. Onze kracht is dat wij werken op basis van individueel maatwerk. 

De letters ‘NLW’ staan voor Noord-Limburg West, het gebied waar wij als maatschappelijk werkbedrijf al sinds 1955 werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Wij voeren de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Daarnaast zijn wij voor deze gemeenten een professionele partner bij het uitvoeren van de Participatiewet. 

  Arbeidsvoorwaarden

  NLW biedt jou een interessante en uitdagende rol met veel afwisseling en de mogelijkheid om eigen initiatieven te ontplooien. De functie is voor de duur van 1 jaar met de kans op verlenging. De functie van participatieconsulent is ingedeeld in schaal 9 van de cao SGO.

  Graag reageren vóór 23-1-2021 door te solliciteren op deze vacature.

  Bedrijfscultuur

  Maatschappelijk werkbedrijf NLW Groep levert meerwaarde op voor 3 partijen: werknemers, werkgevers en gemeenten. 

  • Voor werknemers is de meerwaarde het hebben van een baan, een inkomen, de persoonlijke ontwikkeling en het meedoen in de samenleving. 
  • Voor werkgevers is de meerwaarde dat NLW Groep op maatschappelijk verantwoorde wijze invulling kan geven aan hun behoefte aan flexibel personeel, waarbij bovendien een deel van het bedrijfsrisico wordt opgevangen.
  • Voor gemeenten is de meerwaarde dat NLW Groep mensen met een arbeidsbeperking optimaal laat meedoen op de arbeidsmarkt en daarmee een substantiële bijdrage levert aan de realisatie van een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. 
  Meer informatie over deze vacature? Ik vertel je graag meer!
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.