Salarisadministratie, een vak apart en een echt specialisme! Daar zijn we het in het bedrijfsleven toch wel over eens. Waar ik me over verbaasd heb, is dat iedere organisatie een andere visie heeft over de plek die salarisadministratie in een organisatie inneemt. Dat kwartje viel een aantal maanden geleden. Ik sprak met een klant over het werven van een salarisadministrateur en vroeg van welk team deze persoon deel uitmaakte en aan wie hij of zij zou gaan rapporteren. Ik kreeg geen eenduidig antwoord, aangezien de meningen intern daar nog over verdeeld waren. Daarom plaatste ik een post op LinkedIn met de vraag: maak jij als salarisadministrateur onderdeel uit van de afdeling HR of de afdeling Finance? De vele reacties waren uiteenlopend. Tijd dus om eens in te zoomen op de verschillende zienswijzen en het ‘waarom’ erachter.

Dat de meningen verschillen binnen organisaties over de positie van de salarisadministrateur is op zich geen probleem. Ieder heeft zijn eigen visie en beweegredenen. Waarom is het dan van belang om er eens goed bij stil te staan en een eenduidig standpunt in te nemen?

Waar ik me over verbaasd heb, is dat iedere organisatie een andere visie heeft over de plek die salarisadministratie in een organisatie inneemt.

Het aantal salarisadministrateurs in deze arbeidsmarkt is gering. Medewerkers vinden het vak en de PDL/VPS opleiding minder ‘sexy’. Laten we met z’n allen dan de salarisadministrateurs van nu behouden en hen laten voelen dat ze gewaardeerd worden. Dit kan onder andere door eenduidig te zijn over hun interne positie en bij welke afdeling ze behoren. Waardering en duidelijkheid is immers belangrijk voor alle medewerkers.

Visie 1: Salarisadministratie als onderdeel van het HR vakgebied

Het klinkt logisch dat jullie de salarisadministratie deel uit laten maken van het HR-team. Want HR en salarisadministratie gaan toch hand in hand? De personeelsadministratie die wordt uitgevoerd heeft immers altijd consequenties voor de loonstrook van je medewerkers. En het lezen van loonstroken kan de salarisadministrateur als de beste. Tevens zorgt de afdeling HR voor input als het gaat om indiensttredingen, uitdiensttredingen, contractverlengingen, salaris- en cao-wijzigingen. Ook de HR wet- en regelgeving zijn voor de salarisadministratie weer van belang. Overall komt het erop neer dat de koppeling tussen HR en de salarisadministratie veelal uitvoerend van aard is.

Visie 2: Team vormen samen met Finance professionals

Natuurlijk is de kans ook groot dat de salarisadministrateur aansluit bij het Finance team. Het doel daarvan is dat de salarisadministratie en financiën een grote gemeenschappelijke deler hebben: cijfers. Loonbelasting, journaalposten of de werkkostenregeling. Hier is diepgaande kennis voor nodig die veel raakvlakken heeft met financiën. Ook om de vertaling te maken naar het grootboek zoekt de salarisadministrateur collega's van de afdeling Finance op. Bij organisaties die de salarisadministratie samensmelten met de afdeling Finance hoor ik vaak terug dat dit gebeurt vanwege het controlerende karakter van beide disciplines.

De salarisadministratie is een eigen discipline, waar diepgaande kennis en kunde voor nodig is. Zij staan op eigen benen!

Visie 3: Salarisadministratie als zelfstandige afdeling

Een derde invalshoek die in mijn LinkedIn-post aan het licht kwam, was dat de salarisadministratie een zelfstandig opererende afdeling is. Een samenwerking met de afdeling HR en Finance is van cruciaal belang. Ze hebben elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen. Maar waarom zou de salarisadministratie ondergeschikt zijn aan Finance of HR en daardoor onderdeel uitmaken van dat team? De salarisadministratie is een eigen discipline, waar diepgaande kennis en kunde voor nodig is. Zij staan op eigen benen!

Conclusie

Natuurlijk besef ik dat jouw visie hierop enerzijds afhankelijk is van de grootte van je organisatie en anderzijds hoe de salarisadministratie van oudsher intern gepositioneerd is. Er is geen goed of fout, als je er maar over na hebt gedacht. De salarisadministrateur binnen je organisatie is een schaars goed, wees er zuinig op!

Ik ben van mening dat de salarisadministratie als zelfstandig opererend team gezien moet worden. Een eigen specialisme, ze beschikken vaak ook over specifieke vooropleidingen zoals PDL en/of VPS. Dan wordt het salarisvakgebied geladen, serieus genomen én gewaardeerd.

Misschien vind je dit ook interessant?

Blog

De juridisch secretaresse

  • Marieke Penning de Vries
  • 15 augustus 2018
Blog

Arbeidsmarkt: de sluipmoordenaar voor MKB

  • Suzanne Theeuwen
  • 30 augustus 2018