Dit kost het níet vinden

van nieuwe medewerkers

Met onderstaande berekening kun je op basis van cijfers aantonen wat het financiële gevolg is van het feit dat jij niet de aandacht kunt geven aan het vinden van nieuwe medewerkers. Grote kans dat jouw leidinggevende nu wel even tijd voor je wil vrijmaken.


Psst.. nu al overtuigd dat je die ene professional vandáág nog nodig hebt? Lees hier wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen en hoe we jou direct kunnen ontzorgen!

Bereken het zelf!

Wat kost het níet vinden van jouw collega?

Om de berekening te maken hebben we enkele gegevens van je nodig.

Vul ze hieronder in én creëer een wapenfeit, die jou dichter bij het bereiken van jouw doel brengt: het vinden van die ene professional.


Wat kost het níet vinden van medewerkers

Voorbeeldcasus

Stel, je breidt je marketingteam uit met een fulltime marketingmedewerker op basis van een jaarsalaris van 35.000 euro en 230 werkbare dagen. Dan is de berekening: € 35.000 + € 7.000 / 230 = € 182,61.

De omzetderving van de organisatie is dus minimaal 182,61 euro per dag dat de vacature niet vervuld is.

Helaas!

Je kunt niet inspelen op kansen..

Wanneer je organisatie niet op volle sterkte is, ben je minder flexibel om in te spelen op nieuwe kansen. Je medewerkers hebben immers al moeite genoeg met het bijhouden van het werk dat toch al gedaan moet worden, laat staan dat ze tijd hebben om bijvoorbeeld over innovaties na te denken.

Heeft je concurrent die mankracht wel, dan heb je als organisatie vaak het nakijken.

Toename

van ziekte en verzuim

Wanneer medewerkers wegvallen of nieuwe vacatures die ontstaan naar aanleiding van de toenemende klantvraag niet gevuld kunnen worden, neemt de werkdruk op het bestaande personeel toe. Want er zal linksom of rechtsom toch geleverd moeten worden.

Medewerkers moeten meer overwerken en de motivatie neemt af, met als gevolg dat ziekte en verzuim onder de bestaande medewerkers toeneemt. Het probleem wordt hierdoor alleen maar groter.

Kortom: het wordt tijd voor een gesprek met je leidinggevende aan de hand van deze wapenfeiten.